Kontakt information
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
DK-2670 Greve
+45 43 90 50 12
+45 43 90 50 02

Kørselsvejledning/Adresse
Kontor & Service
Kontakt
Produktsammenligninger
Sammenlign produkter nu


Sammenligningstabel
HOBART

Generel beskyttelse af persondata

Efter gennemlæsning af denne Persondata Politik, som er en del af de generelle vilkår og betingelser på denne hjemmeside www.hobart.dk, vil du vide:

 

1. Hvilke informationer Hobart indsamler og hvordan vi bruger dine data

2. Retsgrundlag for Hobart behandling af dine persondata

3. Hvor længe Hobart gemmer dine persondata

4. Hvordan Hobart videregiver dine persondata

5. Dine rettigheder omkring Hobart anvendelse af dine persondata

6. Hvordan Hobart beskytter dine persondata

7. Hvad Hobart gør hvis børn besøger denne hjemmeside

8. Hvordan du kan kontakte Hobart

9. Ændringer i Hobart Persondata Politik

1. Hvilke informationer Hobart indsamler og hvordan vi bruger dine data

Ligesom mange andre hjemmesider indsamler vi aktivt information fra vores besøgende, både ved at stille specifikke spørgsmål på dette websted og ved at tillade dig at kommunikere direkte med os via e-mail. Nogle af de oplysninger, du sender ind, kan være personligt identificerbare (det vil sige oplysninger, der kan identificeres entydigt med dig, f.eks. dit navn, firmanavn og adresse, cvr-nummer, e-mailadresse, telefonnummer mv.).

Hobart Scandinavia ApS anvender disse oplysninger med det formål at udøve sit normale forretningsområde som beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Vi indsamler oplysninger fra formularer til udsendelse af brochurer og tegninger på vores produkter.

Vi indsamler desuden informationer til brug for udsendelse af prislister, manualer og brochurer. Oplysningerne i disse formularer anvendes kun til deres formål, og ses kun af dem, der behandler forespørgslen.

Vi indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med levering af serviceydelser. Vi anvender dit navn og telefonnummer så vi kan kontakte dig for f.eks. at indgå en nærmere aftale om passende tidspunkt for servicebesøg eller garantireparation.

Vi indsamler persondata om dig inden vi yder kredit i forbindelse med køb af serviceydelser og varer. I tilfælde af, at du er registreret som en dårlig betaler, kan der ikke ydes kredit, og betaling skal i sådanne tilfælde ske ved forudbetaling.

Vi indsamler persondata og anvender dem i vort debitorkartotek. Dette gør vi for at have en effektiv sagshåndtering og for at kunne yde support til vore kunder.

Kompatibilitet

Generelt anvender vi udelukkende dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne Persondata Politik eller til formål, som vi forklarer på tidspunktet for indsamlingen. Vi kan dog også bruge dine persondata til andre formål, som ikke er uforenelige med de formål vi har meddelt dig (såsom arkiveringsformål af almen interesse, videnskabelig eller historisk forskningsformål eller statistiske formål), hvis og hvor dette er tilladt ved gældende databeskyttelseslovgivning.

2. Retsgrundlag for Hobarts behandling af dine persondata

Hvis du er en besøgende fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vores retsgrundlag for indsamling og brug af de persondata, der er beskrevet ovenfor, afhænge af de pågældende persondata og den specifikke sammenhæng, vi indsamler den.
Vi vil dog normalt indsamle persondata fra dig, hvor vi har brug for de personlige oplysninger til at indgå en kontrakt med dig, eller hvor behandlingen er i vores legitime interesser og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og friheder. I nogle tilfælde kan vi også have en juridisk forpligtelse til at indsamle persondata fra dig eller have brug for de personlige oplysninger til at beskytte dine vitale interesser eller en anden persons interesser.
Hvis vi beder dig om at give personlige oplysninger for at overholde et lovkrav eller at udføre en kontakt med dig, vil vi gøre det klart på det relevante tidspunkt og rådgive dig om, hvorvidt leveringen af ??dine persondata er obligatorisk eller ej (såvel som de mulige konsekvenser, hvis du ikke giver dine persondata).
Ligeledes vil vi, når vi indsamler og bruger dine persondata på baggrund af vores legitime interesser (eller tredjeparts ), på det relevante tidspunkt forklare, hvad disse legitime interesser er.
Hvis du har spørgsmål om eller brug for yderligere oplysninger om det retsgrundlag, som vi indsamler og bruger dine persondata til, kontakt os venligst ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften "Sådan kontakter du os" nedenfor.

3. Hvor længe Hobart gemmer dine persondata

Hobart Scandinavia ApS opbevarer persondata indsamlet på denne hjemmeside så længe som nødvendigt for at kunne yde den rette service, levere produkter og informationer som du anmoder om eller som er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

4. Hvordan Hobart videregiver dine persondata

Vi kan dele dine persondata med følgende kategorier af modtagere:

Vore koncernselskaber

Tredjepartsleverandører, som på vores vegne udfører service og reparation af Hobart produkter.

Tredjepartsleverandører og partnere, der leverer databehandlingstjenester til os (for eksempel for at understøtte leveringen af, levere funktionalitet på eller bidrage til sikkerheden på vores hjemmeside) eller som ellers behandler persondata til formål beskrevet i denne Persondata Politik eller meddelt ved indsamling af persondata.

Enhver kompetent retshåndhævende myndighed, lovgivende myndighed, regeringsorgan, domstol eller anden tredjepart, hvor vi finder offentliggørelse, er nødvendig (i) i henhold til gældende lovgivning eller regulering, (ii) at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder eller ( iii) at beskytte dine eller andre personers interesser

En potentiel køber (og dets agenter og rådgivere) i forbindelse med ethvert foreslået køb, fusion eller erhvervelse af en del af vores forretning, forudsat at vi oplyser køberen om, at den kun må bruge dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne Persondata Politik.

Enhver anden person med dit samtykke.

5. Dine rettigheder omkring Hobarts anvendelse af dine persondata

Du har følgende databeskyttelsesrettigheder:

Hvis du ønsker at få adgang til, rette op, opdatere eller anmode om at slette dine persondata, kan du til enhver tid kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften "Sådan kontakter du os".

Desuden kan du gøre indsigelse mod behandlingen af ??dine persondata, bede os om at begrænse behandlingen af ??dine persondata eller anmode om at overføre dine persondata. Igen kan du udøve disse rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet under overskriften "Sådan kontakter du os".

Du har ret til at fravælge markedsføringskommunikation, vi sender dig til enhver tid. Du kan udøve denne ret ved at klikke på "unsubscribe" i marketing e-mails vi sender dig. For at fravælge andre former for markedsføring (f.eks. postmarkedsføring eller telemarketing), bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under "Kontakt informationer" under Om os.

Hvis vi har indsamlet og behandlet dine persondata med dit samtykke, kan du til enhver tid inddrage dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ??enhver behandling, vi har foretaget før din tilbagetrækning, og det vil heller ikke påvirke behandlingen af ??dine persondata, der udføres i afhængighed af lovlige behandlingsgrunde bortset fra samtykke.

Du har ret til at klage til Datatilsynet om vores indsamling og brug af dine persondata. For mere information kontakt venligst: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K, Danmark, Tlf. 3319 3200, Fax 3319 3218, E-mail dt(at)datatilsynet.dk

Vi reagerer på alle anmodninger, vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
Du kan sende os en e-mail-meddelelse på privacy(at)hobart.dk for at udøve ovenstående rettigheder. For at beskytte dit privatliv responderer vi kun på e-mail-meddelelser, der sendes fra den e-mail-konto, du brugte til at oprette din konto.

 

6. Hvordan Hobart beskytter dine persondata

Vi arbejder hårdt for at beskytte dine persondata. Hobart Scandinavia ApS vil ikke sælge persondata indsamlet fra vores hjemmeside. Alle oplysninger, hvor de forefindes i digital format, gemmes på sikre servere, der ikke er tilgængelige for omverdenen eller i aflåste områder, hvis de forefindes i papirformat. Alle Hobart servere er beskyttet bag både hardware og software firewalls. Kun autoriseret supportpersonale har adgang til low-level oplysninger. Denne hjemmeside indeholder links til andre websteder, der drives af tredjeparter, som kan være af interesse for dig. Vi kan ikke kontrollere disse tredjepartswebsteder, som muligvis indsamler persondata fra dig. Når du følger et link og forlader denne hjemmeside, gør du det på egen risiko.

7. Hvad Hobart gør hvis børn besøger denne hjemmeside

Denne hjemmeside er ikke beregnet til børn under 13 år. Vi indsamler ikke videnskabeligt information fra besøgende i denne aldersgruppe. Vi opfordrer forældre til at tale med deres børn om deres brug af internettet og de oplysninger, de udsender online. Hvis dit barn har indsendt persondata, og du ønsker at anmode om, at sådanne oplysninger slettes fra vores registreringer, kan du gøre det ved at skrive til privacy(at)hobart.dk eller ved at klikke på "unsubscribe" i de marketing e-mails vi måtte have fremsendt.

 

8. Hvordan du kan kontakte Hobart Scandinavia ApS

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende vores Persondata Politik eller andre spørgsmål til informationspraksis på vores hjemmeside, er vore kontaktoplysninger:

 

Hobart Scandinavia ApS

Håndværkerbyen 27

DK-2670 Greve

Tlf. + 45 4390 5012

privacy(at)hobart.dk

 

Overensstemmelse og samarbejde med myndigheder

Vi gennemgår vores persondata regelmæssigt. Vores procedurer og praksis er i tråd med EU´s persondataforordning
For mere information kontakt venligst vores General Manager eller skriv til
privacy(at)hobart.dk .

 

9. Ændringer i Hobarts Persondata Politik

Hobart Scandinavia ApS forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre denne Persondata Politik, når som helst og uden forudgående varsel, ved at publicere en revideret version af vor Persondata Politik på vor hjemmeside www.hobart.dk. Hvis vi ændrer vor Persondata Politik, gælder ændringerne kun for persondata , vi indsamler efter at vi har publiceret den reviderede Persondata Politik på vor hjemmeside www. hobart.dk

 

Opdateret d. 06/03-19

top