Kontakt information
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
DK-2670 Greve
+45 43 90 50 12
+45 43 90 50 02

Kørselsvejledning/Adresse
Kontor & Service
Kontakt
Produktsammenligninger
Sammenlign produkter nu


Sammenligningstabel
HOBART

Miljø og energipolitik

HOBART GmbH har forpligtet til kontinuerligt at mindske energiforbruget og derigennem kuldioxidudslippet i henhold til gældende energipolitik. For at imødegå denne forpligtelse, og løbende formindske vores kuldioxid udslip har HOBART Tyskland indført et miljø og energi håndteringssystem.

Vores fremgang er baseret på ITW-gruppens affaldspolitik, samt en ambitiøs plan om beskyttelse af miljøet. Mere ambitiøse krav end der faktisk kræves i henhold til lovgivningen.

HOBART analyserer, overvåger og styrer de parametre, der har indflydelse på den miljømæssige belastning og på energiforbruget. Denne proces hjælper os til at korrigere og forbedre os, og er en vigtig brik i den forbedringsproces, vi løbende er igennem.

Ledelsen arbejder konstant for at fremme miljøbevidstheden hos den enkelte medarbejder i HOBART.

For at minimere miljøpåvirkningen mest muligt, er der defineret specifikke miljømål og arbejdsmetoder, som er baseret på vores interne miljø- og energipolitik. Denne proces vurderes løbende.

Den regelmæssig overvågning af miljømål og arbejdsmetoder sikrer vi overholder miljø- og energipolitikken.

Den fremtidige bevidste håndtering af alle ressourcer omfatter bevarelse og genbrug af råmaterialer samt undgåelse af visse stoffer, for at minimere deres indvirkning på miljøet.

For at opnå dette, bruger vi konsekvent teknologier, som er miljøvenlige.

I processen tager vi samtidig hensyn til eventuelle afvigelser fra normal drift, og udarbejder beredskabsplaner der forhindrer negativ miljøpåvirkning.

top