Kontakt information
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
DK-2670 Greve
+45 43 90 50 12
+45 43 90 50 02

Kørselsvejledning/Adresse
Kontor & Service
Kontakt
HOBART

Miljø og energipolitik

HOBART GmbH har forpligtet til kontinuerligt at mindske energiforbruget og derigennem kuldioxidudslippet i henhold til gældende energipolitik. For at imødegå denne forpligtelse, og løbende formindske vores kuldioxid udslip har HOBART Tyskland indført et miljø og energi håndteringssystem.

Vores fremgang er baseret på ITW-gruppens affaldspolitik samt en ambitiøs plan om beskyttelse af miljøet. Mere ambitiøse krav end der faktisk krævet i henhold til lovgivningen.

HOBART analyserer, overvåger og styrer de parametre der har indflydelse på den miljømæssige belastning og på energiforbruget. Denne proces hjælper os til at korrigere og forbedre os, og er en vigtig del i den forbedringsproces vi løbende er igennem.

Ledelsen arbejder konstant for at fremme miljøbevidstheden hos den enkelte medarbejder i HOBART. For at minimere miljøpåvirkningen er der defineret specifikke miljømål og arbejdsmetoder, som er baseret på vores interne miljø- og energipolitik og der vurderes løbende om den er effektivitet nok

Den regelmæssig overvågning af miljømål og arbejdsmetoder sikrer vi overholder miljø- og energipolitikken.

 

Den fremtidige bevidste håndtering af alle ressourcer omfatter bevarelse og genbrug af råmaterialer og undgåelse af visse stoffer, netop for at minimere deres indvirkning på miljøet. Til at opnå dette, bruger vi konsekvent teknologier, som er miljøvenlige.

I denne proces tager vi også hensyn til eventuelle afvigelser fra normal drift og udarbejder beredskabsplaner for at forhindre negativ miljøpåvirkning.

Cookie information

Vi burger cookies for at få vist indholdet af vores hjemmeside på bedst mulig måde. Mere information omkring cookies og mulighed for at fravælge, kan findes på Persondata Politik .

top