Kontakt information
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
DK-2670 Greve
+45 43 90 50 12
+45 43 90 50 02

Kørselsvejledning/Adresse
Kontor & Service
Kontakt
Produktsammenligninger
Sammenlign produkter nu


Sammenligningstabel
HOBART

Nætværk

Fremme samarbejde - Skærpe fremtiden:

Vi vill fortsætte med at reformere køkkener, optimere processer samt forbedre standarder  i et nært samarbejde med vores professionelle foreninger.
 

 

BFS
BFS är branschförening för tillverkare och importörer av apparater, utrustning och inredningar till storkök i Sverige.  BFS är också branschorganisation för återförsäljare inom nämnda produktområden samt för företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen.

View website

 

 

VdF – Trade planners association

The trade planners association (VdF) is the largest German trade association for planners of large kitchens, and represents their interests in virtually all sectors.

View website

 

FCSI Nordic

I oktober 2012 bildades den ideella föreningen FCSI Nordic. Ursprunget i bildandet av FCSI Nordic är att medlemmarna i f.d SKBF (Storkökskonsulternas branschförening) önskade ingå i den internationella föreningen FCSI (Foodservice Consultants Socitey International).   SKBF finns idag inte längre och de flesta medlemmarna är med i FCSI Nordic.

View website

 

 

GGKA – professional association for gastronomy and large kitchen equipment

The professional association GGKA is the trade-political and professional interest group of the specialised trade for gastronomy and large kitchen equipment. Its aims are the promotion of the professional GGKA trade and implementation of the equality of opportunity for the GGKA professional units.

View website

 

 

Hygiene-Netzwerk GmbH & Co. KG

Hygiene-Netzwerk is a fusion of companies who work in the hygiene section and offer hygiene services, hygiene training, hygiene certifications, and hygiene products throughout Germany.

View website

 

 

HGK – Hotel and gastronomy purchasing

HGK is the market-leading purchasing cooperative for the hotel and restaurant business, who informs of efficient purchase bundling and of favourite conditions in the fields food, non-food, investments and services.

View website

 

 

ZVEI - central association for electrical engineering and electrical industry / specialist department for professional warewashing

ZVEI represents the common economical, technological and environmental interests of the electrical industry and the associated service providers. In 2014, ZVEI founded the specialist department for commercial warewashing.

View website

 

 

AK GGS – working group for professional dishwashing

The main goal of the AK GGS is the association-independent preparation and provision of information that is relevant to commercial warewashing.

View website

 

 

ICA – Institute of Culinary Art

The goal of the Institute of Culinary Art and its academy is counteracting the steadily increasing shortage of qualified personnel.

View website

 

 

AGÖ – working group of large Austrian kitchens

The AGÖ is a registered society who looks after all interests of community catering.

View website

 

 

WKO-IGÖ – interest group of Austrian equippers of large kitchens

The IGÖ is the association of leading large-kitchen equippers. The emphasis of IGÖ is on professional kitchen planning, training, education and supplementary education, trade fair politics and work on standards.

View website

 

 

State association of the food-quality controllers in Baden-Wuerttemberg

The association has the task of merging the food-quality controllers of the individual offices in Baden-Wuerttemberg.

View website

 

 

KVD after-service association Germany

Throughout Europe, the KVD is the largest professional association for service managers, service experts and trainees in the customer service for different branches.

View website

 

top