HYDROCARBON
 
Hydrocarbon eller kulbrinte er et naturligt mindre aggresivt kølemiddel som ikke indeholder ODP og kun meget lidt GWP. Ved valg af kulbrinte er din kompressor sikret en længere levetid, og store besparelser på driftsudgifterne.
 
En hurtigere nedkølingstid, f.eks. efter døren har været åben.
Reducerer udledning til atmosfæren
Mere effektiv end HCF, reducerer den globale opvarming
Lavere kompressor temperatur
Reduceret støj niveau fra kompressor
 
Så med Foster produkter med "kulbrinte" opnås et bedre arbejdsmiljø, grundet den mindre støj og varmeudvikling fra kompressoren.
 
 
 
 
 
 
Foster