Modeller til opvask af 2 kurve
 
AMXT dobbeltmaskine
Samme som AMX, men bare med dobbelt kapacitet til opvask af 2 kurve adgangen.
 • Visiotronic kontrolpanel viser temperatur og driftsinformationer i klar (dansk) tekst eller i symboler
 • En knaps betjent maskine
 • 5 programmer (fra 52, 60, 90, 180, samt speciel programmer)
 • Automatisk rengøringsprogram, der aktiveres når maskinen slukkes
 • Click-in vaske og skyllearme
 • Speciel designede vaskedyser
 • Genius X2
 • Soil sensing
 • Hygiejne program
 • USB port for hurtigere og nemmere servicering af maskinen, og download af driftsdata
 • Vasker 120 kurve pr.t. af normal beskidt opvaskegrej
 • Integreret afløbs- og skyllepumpe, og doseringsdispenser til flydende
 • Integrerete sæbe og afspænding dispenser til flydende sæbe/afspænding
 • Muligt at vaske 1/1 GN kantiner (liggende).
 
Alle modeller har.
 
Genius X2 og Soil sensing.
Det integrerede og avancerede Genius X2 filter system (forvask) og soil sensing som konstant måler vandkvaliteten, tilsætter sæbe og skyllevandsmængde efter behov. Herved opnås et hygiejnisk rent produkt, og en besparelse på sæbeforbruget på helt op til 35 %, samt vandforbruget holdes på et minimum.
 
"Dogbone" vaskedyser
Specielt designede vaskedyser, der spreder vaskevandet mere optimalt over vaskegrejet. Sparer på sæbe- og vandforbruget, samt sikrer et hygiejnisk rent slutresulatat

4-Siders isoleret lukket hætte
Holder på dampen, som genbruges i maskinen. Sikrer et bedre indeklima i køkkenet, samt sparer op 3,5 kW/t.

 

Let at rengøre

Let at holde ren, alle dele der skal rengøres dagligt, er markeret med blåfarve. Vaskekammer med helstøbt vasketank, og runde hjørner overalt i kammeret. En ren maskine, sikrer et bedre slutresultat.

 

AQUA X-CHANGE-Program

Specielt program til meget beskidt opvaske grej f.eks. cappuccino

glas og meget fedtet grej. Efter vask, tømmes vasketanken, og nyt vand påfyldes. Derved skylles alt fedt, snavs og madrester ud af maskinen, så vaske vandet ikke er forurenet til næste vask.

 

ACCURINSE-Skyllesystem

Sikrer vaskegrejet vaskes ikke blot rent, men hygiejnisk rent. Det er af afgørende betydning, at der er tilstrækkeligt med rent skyllevand, samt at skyllevandes temperatur er korrekt og holdes stabil. I Hobarts opvaske maskiner 'trækkes' skyllevandet gennem skyllevandstanken snarere end 'skubbes'. Maskinerne er derfor helt uafhængige af det lokale vandtryk. Accurinse forhindrer, at skyllevandet blandes med indkommende koldt vand. Afhængigt af det valgte program, tilfører ACCURINSE den præcise mængde rent >80 °C varmtvand. Herved sikres det at alle lovpligtige hygiejne standarder overholdes. ACCURINSE nedsætter samtidig forbruget af vand med op til 55 % med en energibesparelse på op til 30 %.

 

TILVALG

 

VAPOSTOP
HOBARTs unikke Vapostop-funktion kondensere dampen i maskinen inden hætten åbnes. Behovet for seperat ventilationssystem reduceres eller eliminereshelt (alt efter lolake indretning og eksisterende ventilationsudsugning). Vapostop er integreret i maskinen, og efter kondensering af varmen i maskine, blæses det ud i rummet ca. 36 g), så et godt arbejdsklima bibeholdes. Opvaske grej, der ikke har konkave ydre, tørrer i maskinen under kondenseringsfasen, og kan stables direkte efter vask.

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUHLbWuWcrU

 

Samt

Automatisk hætteløft
Varmegenvinding via afløbsvandet

 

AUPT - den intelligent tænkende dobbeltmaskine

Samme som AUP, men bare med dobbelt kapacitet til opvask af 2 kurve adgangen.

 • VISIOTRONIC kontrolpanel viser temperatur og driftsdata i klartekst (dansk) eller symboler
 • 7 programmer
 • ASR (automatisk dræn af snavs fra maskinen)
 • Genius X2
 • Soil sensingvaske og skylle arme
 • Speciel designede vaskedyser
 • Click-in
 • Automatisk rengøringsprogram
 • Hygiejneprogram
 • 4 siders isoleret lukket hætte
 • USB port for hurtigere og nemmere servicering af maskinen, og download af driftsdata
 • Vasker 70 kurve pr./t. af ekstra beskidt opvaskegrej
 • Integreret afløbs- og skyllepumpe
 • Integrerete sæbe og afspænding dispenser
 • Muligt at vaske 1/1 GN kantiner (liggende)

Med tankvolumen på 80 l, 8 vaskearm og dobbelt højtrykspumper, vaskes selv det mest beskidte grovopvask rent.

Med en kapacitet på 140 kurve i timen, og et vandforbrug fra kun 1,4 l. pr. kurv, er AUP markedets absolutte mest økomiske maskine.

Genius X2 og Soil sensing.                                                            Det integrerede og avancerede Genius X2 filter system (forvask) og soil sensing som konstant måler vandkvaliteten, tilsætter sæbe og skyllevandsmængde efter behov. Herved opnås et hygiejnisk rent produkt, og en besparelse på sæbeforbruget på helt op til 35 %, samt vandforbruget holdes på et minimum.

ASR
Ud over Genius X2 (forvask) og soil sensing (som konstant måler vand kvaliteten i vasketanken) har AUPT desuden integreret ASR.
ASR dræner, allerede efter 4 sekunder, det meste af snavset ud i en boks monteret på ydersiden af maskinen. Herefter fortsættes vaskeprogrammet, og slutdræner yderligere vaskevand, inden rent skyllevandstilføjes. Alt efter hvor beskidt vaskegrejet er, justeres vandforbruget til mellem 1,4 l og 3,5 l. pr. vask.
ASR justere selv vandforbruget, uden at der skal ændres i programvalget. På den måde sikres et optimalt rent produkt til et konstant lavt vandforbrug.

Alle modeller har.

4-Siders isoleret lukket hætte
Holder på dampen, som genbruges i maskinen. Sikrer et bedre indeklima i køkkenet.

Let at rengøre
Vaskekammeret med helstøbt vasketank, samt over alt med runde hjørner. Let at holde ren, sikrer et bedre slutresultat.

AQUA X-CHANGE-Program
Specielt program til meget beskidt opvaske grej f.eks. cappuccinoglas og meget fedtet grej. Efter vask, tømmes vasketanken, og nyt vand påfyldes. Derved skylles alt fedt, snavs og madrester ud af maskinen, så vaske vandet ikke er forurenet til næste vask.

ACCURINSE-Skyllesystem                                                               Sikrer vaskegrejet vaskes ikke blot rent, men hygiejnisk rent. Det er af afgørende betydning, at der er tilstrækkeligt med rent skyllevand, samt at skyllevandes temperatur er korrekt og holdes stabil. I Hobarts opvaske maskiner 'trækkes' skyllevandet gennem skyllevandstanken snarere end 'skubbes'. Maskinerne er derfor helt uafhængige af det lokale vandtryk. Accurinse forhindrer, at skyllevandet blandes med indkommende koldt vand. Afhængigt af det valgte program, tilfører ACCURINSE den præcise mængde rent >80 °C varmtvand. Herved sikres det at alle lovpligtige hygiejne standarder overholdes. ACCURINSE nedsætter samtidig forbruget af vand med op til 55 % med en energibesparelse på op til 30 %

TILVALG

VAPOSTOP
HOBARTs unikke Vapostop-funktion kondensere dampen i maskinen inden hætten åbnes. Behovet for seperat ventilationssystem reduceres eller elimineres helt (alt efter lokalets indretning og eksisterende ventilationsudsugning). Vapostop er integreret i maskinen, og efter kondensering af varmen i maskine, køles den varme luft ned og blæses ud i rummet (ca. 36 g), så et godt arbejdsklima bibeholdes. Opvaske grej, der ikke har konkave ydre, tørrer i maskinen under kondenseringsfasen, og kan stables direkte efter vask.

Samt                                                                                                      Automatisk hætteløft
Varmegenvinding via afløbsvandet