Profi FTN fingerbåndsmaskiner

Udmærker sig ved et konstant højt præstations niveau og lang levetid.

Miljøvenlig og kraftig opvaskemaskine, med lang holdbarhed.
Det kan være svært at vælge den rette opvaskemaskine, så vil hjælper gerne med information og sammenligninger på de forskellige produkter på markedet. Det vigtigste ved valg af maskine, er at få beskrevet behovet, samt hvilket vaskegrej der skal vaskes.

Betjening:                                                                                                Via det innovative Smarttronic panel, er maskinen nem at betjene . Al daglig betjening sker via en knap. Derudover kan der vælges visning af vaske- og skylle temperatur og båndhastighed. Eventuelle fejlmeddelelser vises med klar tekst i panelet.
                    Mål:                                                                                                     Højden i vaskekammeret er standard 440 mm, men fås også i 560 mm bredden af transportbåndet er standard 612 mm, men fås også i 760/965 mm

Intelligent energistyring:                                                                                              Den integrerede energistyring, sikrer at maskinen altid arbejder med mindst mulig brug af ressourcer.

Vaske- og skylledyser:                                                                 Udformning og placering af vaskedyserne, den optimale spredning af vaskevandet i kammeret og placering af gardinerne, holder varmen i maskinen. Herved undgås tab af energi. Vaskearmene er specielt udformet, og de patenterede dyser, spreder vandet mere jævnt over vaskegrejet, så unødvendig luftgennemstrømning minimeres, og sikrer et lavere energiforbrug.

Vandforbrug:                                                                                                                     Kontinuerlig produktudvikling har vist, at placering og udformning af dyser, er vigtige parametre for at opnå et lavt vandforbrug. Samtidig justerer maskinerne vandforbruget i henhold til båndhastighed, og såfremt maskinen registrerer at der ophold mellem kurvene, sænkes vandforbruget yderligere, indtil nye kurve sendes igennem maskinen. Alt efter model, er det maksimale vandforbrug 160 - 190 l/pr.t.

Rengøring:                                                                                                                           Alle dele som skal gøres rent dagligt, er markeret med blå farve.