Premax FTPi fingerbåndsmaskiner
 
Hobart sætter din økonomi og vores miljø i centrum.
 
 
 
 
 
PROTRONIC XL betjeningspanel:
Betjeningspanel valgfrit mellem klar tekst eller symboler.
Alle vigtige informationer er synlige under driften, og øvrige informationer er let tilgængelige, i det brugervenlige panel, ved behov.
• Programmering af opstart af maskinen (f.eks. dag, tid)
• Forbrug pr. time og ved arbejdsskift
• Log i henhold til DIN-norm
• Auto-Clean - automatisk rengøringsprogram
• Information centrum
Brugermanualer og instruktionsvideo kan vises i betjeningspanelet.
 
Mål:                                                                                                 Højden i vaskekammeret er standard 440 mm, men fås også i 560 mm
Bredden af transportbåndet er standard 612 mm, men fås også i 760 mm  
 
Premax energistyring:
En konventionel fingerbåndsmaskine taber ca. 80 % af den tilførte varmeenergi via maskinens åbninger (ind- og udtagning) og latent varme udstråling. En anden væsentlig årsag er slutskyllet og varmeudjævningen mellem zonerne i maskinen. Følgerne er et stort varmetab, og et højt energi forbrug, samt en forværring af arbejdsklimaet i opvaskerummet. Det patenterede energistyresystem sikrer at varmen holdes i maskinen, de kolde zoner omslutter de varme via et "temperaturgardin", så varmegennemstrømningen, holdes i maskinen og reducerer energitabet med op til 30 %.
 
Vandforbrug:
Kontinuerlig produktudvikling har vist, at placering og udformning af dyser, er vigtige parametre for at opnå et lavt vandforbrug. Samtidig justerer maskinerne vandforbruget i henhold til båndhastighed, og identificerer maskinen ophold i vaskegrejet, sænkes vandforbruget yderligere, indtil nyt opvaskegrej igen sendes igennem. Alt efter model, er det maksimale vandforbrug i en Premax 130 - 160 l/pr.t.
 
Specielt designet transportbånd:
Placering af opvaskegrejet påvirker hvordan opvaskevandet fordeles. F.eks. kan en forkert placeret bakke, dække for en tallerken, så vandstrålerne ikke rammer optimalt. Hobarts nye Freeflow fingerbånd er konstrueret til at minimere dette problem.
 
Rengøring:                                                                                                                           Alle dele som skal gøres rent dagligt, er markeret med blå farve.
 
AUTO-CLEAN:
Rengøringsprogram minimerer den manuelle rengøring. AUTO-CLEAN rengører
• Vaskearme (skal ikke tages ud af maskinen)
• Indvendige sider og døre i maskinen (ved hjælp a 360° roterende dyser)
• Kondensor på varmegenvindingen
 
ASR (Automatic Soil Remover)
Indbygget automatisk forskylleproces i forvasken, som dræner snavset ud i separat tilkoblet si-kurv eller afløb. Minimerer behovet for afskylning af vaskegrejet inden det sættes i maskinen og bibeholder rent vaskevand i vaskezonerne. Hvorved tidskrævende vandskift, under operation, undgås eller minimeres. ASR betyder store besparelser på vand-, el og sæbeforbruget.

BEST START:
Ved opstart af maskine, køres et check af maskines vigtigste funktioner.
• Funktion af vaske- og skyllearme
• Funktion af vaske- og skylledyser
• Funktion af varme-element
• Funktion af afløbsventil
• Funktion af vaske- og skyllepumper
• Si-plader er korrekt placeret