Grovopvasker 04-03-2010

Hobart generation af grovopvaskemaskiner overstiger alle dine forventeninger
til til en effektiv og omkostbesparende opvaskemaskine. Potter, pander, gryder,
kasser, beholdere, bage plader ja alt grov opvaske grej, vaskes rent. Ved brug
af en Hobart grovopvaskemaskine sikres samtidig at alle de skrappe hygiejne
krav der i dag stilles til fødevare industrien overholdes.
 
Varmegenvinding via afløbsvandet.
Opvaskemaskinen kan tilkobles koldt vand, uden at det betyder et øget  forbrug af
EL. Det kolde vand, ca. +12° C, der løber ind i maskinen, opvarmes via det varme
afløbs vand på vej ud af maskinen, til ca. 37° C. Varme genvindingen betyder store
besparelser på El forbruget, mindre CO² udledning, og lave driftsomkostninger.
 
Varmegenvinding via udsugning.
Ved at genbruge varmen fra opvaske maskinen, opvarmes det kolde vand til ca.
30° C. Lidt  mindre end ved opvarmning via afløbsvandet. Samtidig opnås et bedre
arbejds klima, da ingen damp undslipper i lokalet, efter endt program, når lågen
åbnes.
                   
Produkt egenskaber
Genius X² fin filter system, fungerer som en slags forvask.
Mindre vaskekammer, vand besparende.
Turbolator 4-armet højtryks vaskesystem for perfekte vaske resultater.
Isoleret dør med dobbelt væg
Integreret rengøringsprogram  
Kompakt model hvor døren benyttes som ind- og udtagningsbord
 
Hobarts grovopvaskemaskiner hører til de kraftigste på markedet, og har i forhold til
en Granulatopvaskemaskine en opvaske grad på helt op til 98 %. Ved manuel opvask
bruges der dobbelt så meget vand som ved opvask i en af Hobarts grovopvakere.
 
Denne hjemmeside er sidst opdateret 22. maj 2018