Vapostop til hættemaskiner - Minimalt dampudslip i vaskerummet, samt tørring af vaskegrej 06-03-2012

Når en almindelig hætteopvaskemaskine åbnes, strømmer der varm damp ud af maskinen. For at undgå dette, skal der oftest investeres i dyre emhætter og kondens enheder.

Hobarts unikke enestående hættekoncept eliminerer dette behov. Samtidig med at der spares helt op til kr.12 - 15.000 for en emhætte eller kondens enhed, holdes ca. 70 % af varmeenergien inde i hætten, og genbruges til næste vask. Denne proces sparer 3 kW/t, hvilket betyder væsentlig lavere driftsudgifter.

H
obart er nu gået skridtet videre, og har med udviklingen af VAPOSTOP til hættemaskiner, yderligere forbedret hættekonceptet. VAPOPSTOP kendes fra Hobarts underbordsmaskine FP-70 (den eneste underbords industri opvaskemaskine på markedet med tørrer program).

V
APOSTOP sikrer at kun 4 gr. damp slipper ud i den omgivende luft pr. vask. Størstedelen af dampen, der har en temperatur på >60 °C, forbliver i hætten. Resten fjernes ved hjælp af VAPOSTOP systemet og blandes med den omgivende luft i aftrækskanalerne, hvor den kondenseres og genanvendes i maskinen.

VAPOSTOP trækker den fugtmættede luft ud ved hjælp af en flertrins ventilator, der sikrer, at der stort set ikke slipper damp ud når hætten løftes. Tilførslen af fugtighed til rummet nedsættes med 45 % sammenlignet med almindelige opvaskemaskiner, og sikrer et langt bedre arbejdsmiljøet i lokalet og reducerer belastningen af ventilationssystemet i rummet.


VAPOSTOP virker også som tørring af vaskegrej, der ikke har konkave overflader.
Denne hjemmeside er sidst opdateret 22. maj 2018